ประมวลภาพในงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างกุฏิคุณแม่ใหญ่และซื้อที่ดินเพื่อขยายที่พักผู้ปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรม ญาณสัมปันโน วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่านต่อ →

ขอเชิญศิษยาณุศิษย์ร่วมงานมุทิตาจิตคุณแม่ใหญ่ แม่ชีอำพัน เนตรวงษ์ ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่านต่อ →

ภาพในกิจกรรมวันแม่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและภาพคณะศิษยานุศิษย์กราบบูชาคุณคุณแม่ใหญ่

อ่านต่อ →

ภาพในงานมุทิตาจิตคุณแม่ใหญ่ แม่ชีอำพัน เนตรวงษ์ ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

อ่านต่อ →

ภาพในงานบุญทอดกฐินสามัคคี สำนักปฏิบัติธรรมญาณสัมปันโน วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ. พิษณุโลก

อ่านต่อ →

ภาพในพิธีทำบุญฉลองสถานปฏิบัติธรรมญาณสัมปันโน วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

อ่านต่อ →

ภาพกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแม่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และในพิธีถวายพระพรแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ สำนักปฏิบัตืธรรมแม่ชีวัดย่านขาด พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

อ่านต่อ →

ภาพการเวียนเทียนและการปฏิบัติบูชาเนื่องในวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๐ ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด

อ่านต่อ →

ประมวลภาพในการสรงน้ำพระ และบูชาสักการะคุณแม่ใหญ่ ในวันสงกรานต์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

อ่านต่อ →

ประมวลภาพการปฏิบัติและสวดมนต์ นั่งสมาธิ ภาวนา เพื่อปฏิบัติบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๖๐ และภาพการทอดผ้าป่ารวบรวมจตุปัจจัยเพื่อสร้างรั้วและกำแพงของสำนักฯแห่งใหม่ ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

อ่านต่อ →