ความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วของ สำนักปฏิบัติธรรมญาณสัมปันโน ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อ่านต่อ →

รวมภาพกิจกรรม นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

อ่านต่อ →

รวมภาพในการสร้างบุญบารมี เดินธุดงค์กรรมฐาน จากสำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด มายังสถานปฏิบัติธรรม ญาณสัมปันโน ถนนเลี่ยงเมือง ทะเลแก้ว ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐

อ่านต่อ →

ภาพล่าสุดการก่อสร้างสำนักปฏิบัติธรรมญาณสัมปันโน และภาพบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างสำนักฯ

อ่านต่อ →

ภาพในงานมุทิตาจิตคุณแม่ใหญ่ แม่ชีอำพัน เนตรวงษ์ ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อ่านต่อ →

คุณแม่ใหญ่ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญในการก่อสร้างสถานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “สำนักปฏิบัติธรรมญาณสัมปันโน” ซึ่งขณะนี้กำลังจัดหาทุนทรัพย์ในการมุงหลังคาอาคารปฏิบัติธรรม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ถ.เลี่ยงเมือง ตรงข้ามโรงปูน Q-MIX อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อ่านต่อ →

ภาพในพิธีการถวายพระพรและสวดมนต์ข้ามคืนเนื่องในวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

อ่านต่อ →

รวมภาพผู้ร่วมปฏิบัติธรรมกับคุณแม่ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด

อ่านต่อ →

ประมวลภาพกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้แก่นักเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2559

อ่านต่อ →

ภาพกิจกรรมของสำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด ในโอกาสปฏิบัติบูชาวันวิสาขบูชา ๒๕๕๙ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

อ่านต่อ →